Women’s International Shipping
and Trading Wista Poland

OUR PARTNERS

Portal Morski

www.portalmorski.pl

Polish Maritime Cluster

http://klastermorski.com.pl

Soroptimist International of the Americas

http://www.soroptimist.org

BCT Baltic Container Terminal Ltd.

http://www.bct.gdynia.pl/

Deepwater Container Terminal Gdańsk

http://dctgdansk.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA: Port Gdańsk

http://www.portgdansk.pl

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej

http://kapitanowie.org

Pracuj w logistyce

http://www.pracujwlogistyce.pl

Stowarzyszenia Absolwentów UG

http://www.absolwenci-ug.pl