Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej
i Handlu WISTA Poland

III Forum Kobiet w Logistyce

Napisane przez: WISTA POLAND

26 Maja 2014r. 10:45

W dniu 2–3.06.2014r. w Gdańsku odbędzie się III Forum Kobiet w Logistyce pod hasłem „LOGISTYKA DOBRA I ZŁA” – jedyne spotkanie w Polsce i jedno z nielicznych w Europie dedykowane menedżerkom z branży transport, spedycja, logistyka i dystrybucja.

Poprzednie II Forum Kobiet w Logistyce w 2013 roku zgromadziło 230 uczestniczek i uczestników. W gronie partnerów zeszłorocznego forum znalazły się firmy: DB Schenker, Prologis, CEVA Logistics, Millennium Leasing, Consafe Logistics, SKY Logic, AA Oceanic. A Patronat objęli: PARP, ILiM, Vital Voices, GS1 –ECR Polska, PTL, WISTA. Zwieńczeniem Forum Kobiet w Logistyce jest wybór i wręczenie statuetki „Kobieta w Logistyce roku” oraz publikacja poradnika w formacie pdf, który zawiera specjalnie przygotowane przez Partnerów i Prelegentów artykuły na kanwie ich wystąpień. Wydanie jest dostępne przez cały kolejny rok na stronie www.pracujwlogistyce.pl.

Czemu logistyka dobra i zła?
Zasada „win –win”, zrównoważony rozwójw łańcuchach dostaw, ograniczenie emisji CO2, budowanie relacji –to tylko niektóre hasła, które towarzyszą akcjom promocyjnym wielu firmz branży logistycznej. Z drugiej strony słyszymy opinie – liczy się najniższa cena, skrócone terminy dostaw, cięcie kosztów do maksimum, nie dba się o podwykonawców, nie ma żadnych zasad bo liczą się tylko koszty i czas. Co jest faktem, a co mitem? Jakie faktycznie panują zasady i jakie praktyki są stosowane obecnie we współpracy firm?C zy potrafimy rozpoznać i nauczyć się stawiania granic złym praktykom w logistyce? Na ile mamy na to wpływ we współczesnych warunkach ekonomiczno –gospodarczych? Jak tworzyć równe szanse oraz co zrobić, jakie praktyki stosować aby logistyka była elementem przewagi konkurencyjnej klienta i zdrowym biznesem dla dostawcy usług logistycznych?

W programie konferencji:

I dzień, 2 czerwca: godz. 10.30 –17.30

I Sesja – Ekonomia logistyki -według dostawcy usług logistycznych:
- koszty zewnętrzne i koszty wewnętrzne,
- zarządzanie i przywództwo a pozycja firmy na rynku,
- konkurowanie poprzez innowacyjność usług i rozwiązań informatycznych,
- centra usług logistycznych (lokalizacja, infrastruktura, sieci połączeń transportowych).

Sesja zakończy się panelem dyskusyjnym.

 

II Sesja – Ekonomia logistyki - według odbiorcy usług logistycznych:
- logistyka jako centrum kosztów, czy logistyka jako centrum optymalizacji kosztów,
- dobór partnerów i podwykonawców a zasada „win-win”,
- innowacyjność, zrównoważony rozwój,
- wpływ działań logistycznych na otoczenie zewnętrzne, a świadomość klienta / konsumenta.

Sesja zakończy się panelem dyskusyjnym.

O godzinie 20.00 – 23.00: gala Forum Kobiet w Logistyce i wręczenie tytułu „Kobieta w Logistyce’ 2013”.


II dzień, 3 czerwca – wizyty w:
-Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku (Airport City, strefa cargo, spotkanie z zarządem lotniska),
-Morski Portw Gdańsku (objazd portu, spotkanie w kapitanacie).