Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej
i Handlu WISTA Poland

STOWARZYSZENIE KOBIET GOSPODARKI MORSKIEJ I HANDLU, WISTA POLAND

WOMEN`S INTERNATIONAL SHIPPING AND TRADING ASSOCIATION 

ul. Niedziałkowskiego 12C
80-299 Gdańsk

NIP: 584-27-32-255
REGON: 221904354
KRS: 0000466141

 

PLN: 89 1140 2004 0000 3202 7484 5738

EUR: 17 1140 2004 0000 3612 0261 7306

 

 Znajdz nas:    LinkedIn  |  Facebook  |  Twit