Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej
i Handlu WISTA Poland

CZŁONKINIE ZWYCZAJNE

Małgorzata Bajkiewicz- Kukiełko

Członkini zwyczjna

Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk

Prezes Zarządu

Maria Obuchowicz

Członkini zwyczajna

Matrix Ship Management Ltd

Adrianna Przybysz-Klepacz

Członek

Beata Panfil

Członek

DB Schenker

Beata Pawłowska

Członek

PKP Cargo Connect

Agnieszka Kubaszewska-Monik

Członek

Seago Line

Mirella Kuźmitowicz

Członek

Baltic Marine Surveyors Sp. z o.o.

Wanda Kłos

Członek

GranFish

Kamilla Piotrowska-Król

Członek

TERRAMAR International Forwarders Ltd.

Monika Warmowska

Członek

Polski Rejestr Statków SA

Dorota Dwulit