Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej
i Handlu WISTA Poland

WSPÓŁPRACA

Portal Morski

www.portalmorski.pl

Polski Klaster Morski

http://klastermorski.com.pl

Soroptimist International of the Americas

http://www.soroptimist.org

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.

http://www.bct.gdynia.pl

Deepwater Container Terminal Gdańsk

http://dctgdansk.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA: Port Gdańsk

http://www.portgdansk.pl

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej

http://kapitanowie.org

Pracuj w logistyce

http://www.pracujwlogistyce.pl

Stowarzyszenia Absolwentów UG

http://www.absolwenci-ug.pl

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WSHM, WSE I WE UG W SOPOCIE

http://absolwenciwshm-wse-ug.univ.gda.pl/new